ดนตรีและศิลปะนั้นจัดว่าเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักเช่นเดียวกัน การที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือศิลปะนั้นก็ไม่แตกต่างกันเลย เพราะผู้ที่ทำงานด้านนี้หรือผู้สร้าวสรรค์นั้นล้วนจะต้องใช้จินตนาการและความคิดที่จะสามารถสื่องานดนตรีและศิลปะเหล่านั้นออกมาอย่างไรให้ผู้ชมหรือผู้ฟังเข้าใจในงานของเราได้นั่นเอง ดังนั้นแล้วดนตรีและศิลปะมักจะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอ

  ดนตรีและศิลปะนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอก็คือ ในบางครั้งที่นักสร้างสรรค์งานดนตรีนั้นก็อาจจะต้องมีการเสพงานศิลปะเพื่อให้จิตใจนั้นเกิดความผ่อนคลายและถึงจะสามารถคิดหรือสร้างสรรค์ในงานดนตรีได้นั่นเอง

ซึ่งเราสามารถเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีที่ดังๆและมีชื่อเสียงระดับโลกนั้นก็มีกมีการเสพงานศิลปะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับงานศิลปะต่าง เพราะเมื่อนักดนตรีได้ชมงานที่มีความสร้างสรรค์ที่ออกมาเป็นรูปภาพรูปปั้น หรืออื่นๆที่เป็นศิลปะนั้นเหล่านักดนตรีนั้นจะสามารถจินตนาการถึงสิ่งเหล่านั้นและนำมาประยุกต์ผสมผสานในงานดนตรีได้นั่นเอง

สำหรับศิลปินนั้นก็มักจะต้องเสพดนตรีเพื่อให้พวกเขานั้นสามารถสร้างสรรค์ได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนักดนตรีและศิลปินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเกื้ออกูลกันและกันอย่างมาก เพราะนักดนตรีก็จะเสพรูปเพื่อสร้างสรรค์งานเพลงถ่ายทอดอารมณ์และเสียงเพลงจากรูปผานไปเป็นเพลงนั่นเอง ส่วนศิลปินนั้นก็จะเสพเสียงหรือเพลงจากดนตรีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนั่นเอง

และจะเห็นได้เลยว่าศิลปินโดยส่วนใหญ่นั้นจะต้องฟังเพลงหรือดนตรีก่อนที่จะมีการทำงาน หรือศิลปินบางคนต้องฟังเพลงตลอดเวลาก็มี สิ่งที่ศิลปินฟังเพลงนั้นก็เพื่อการจินตนาการ เพราะศิลปินจะถ่ายทอดดนตรีหรือบทเพลงเพลงนั้นออกมาผ่านรูปวาด รูปปั้นหรือศิลปะต่างๆที่เขานั่นสร้างสรรค์ให้เกิดนั่นเอง

ถึงแม้ดนตรีและศิลปะจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก แต่ความแตกต่างในด้านการสร้างสรรค์ดนตรีกับการสร้างสรรค์ศิลปะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และทั้งสองอย่างก็จะต้องมีพรสวรรค์และพรแสวงในงานเหล่านั่นด้วย แต่ในสมัยนี้นั้นทุกคนพยายามที่จะเอาทั้งงานดนตรีและงานศิลปะมารวมหรือผสมผสานให้เข้ากันมากขึ้น

เพราะทั้งสองอย่างนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีทำให้เกิดความผ่อนคลายละเมื่อเรามีการนำดนตรีและศิลปะมารวมกันได้นั้นเราจะรู้สึกถึงอิสระภาพทั้งในด้านดนตรีและด้านศิลปะด้วยนั่นเอง และเมื่อมีการนำมารวมแลเกิดการผสมผสานกันอย่างลงตัวก็เกิดเป็นดนตรีชิ้นปะชิ้นใหม่ขึ้นมาที่มีความแปลกและแตกต่างทำให้ผู้คนนั้นสามารถเข้าถึงทั้งดนตรีและศิลปะได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน

ดนตรีกับศิลปะ