หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้เข้ามาถึงเมืองกาญจนบุรีทางด้าน คุณผ่องเขาได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีในสมัยนั้นและภายในบ้านของคุณผ่องเป็นตึกใหญ่อยู่ริมถนนค้าขายพี่ๆน้องๆกัน คุณผ่องแก่ได้มีความรู้ทางด้านของภาษาอังกฤษเพราะท่านได้ศึกษามาจากโรงเรียนกรุงเทพสวนกุหลาบก็เลยได้มีการติดต่อกับญี่ปุ่นในเรื่องของการค้าขาย ญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะซื้อสินค้าที่ต้องการโดยตรงได้เพราะจะต้องเดินไปหลายร้านจะต้อไปติดต่อและไม่มีของฉะนั้นเวลาที่ทางญี่ปุ่นจะต้องการสินค้าอะไรก็เลยได้ทำสัญญากับคุณผ่องเพื่อให้คุณผ่องเป็นผู้สัมประทานให้กับกองทัพญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นจะต้องการอะไรก็จะแจ้งมาเขา

ก็จะเข้าไปที่กรุงเทพหรือจัดหาพวกผักพวกแป้งพวกอาหารหรือว่ายาบำรุงชนิดที่ญี่ปุ่นจะต้องการกลายเป็นว่าคุณผ่องนั้นได้เป็นคนที่ชนิดกันกับทหารญี่ปุ่นและก็ยังได้รู้จักกันมาเป็นอย่างดีในเรื่องของการค้าขายและในการสร้างทางรถไฟสายนี้จะต้องผ่านป่าหุบเหวและลำธานจำนวนมากเส้นทางนี้จึงได้มีสะพานมากมายถึง359สะพาน

แต่สะพานที่สำคัญมากที่สุดบนเส้นทางสายนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำแควญี่ปุ่นจะต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเพื่อตัดผ่านไปยังพระะเจดีย์สามองค์แต่เนื่องจากบริเวณตัวเมืองนั้นได้เป็นจุดที่แม่น้ำแควใหญ่แควน้อยได้ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลองซึ่งได้เป็นจุดที่มีน้ำกว้างมากและได้มีดินที่อ่อนตัวญี่ปุ่นจึงได้ตัดสิ้นใจสร้างทางรถไฟให้เลยตัวเมืองออกไปอีกทางท่ามะขามเพื่อมาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควที่บริเวณแห่งนี้แทนเดิมญี่ปุ่นได้สร้างให้มันเป็นสะพานไม้ชั่วคราว

เพื่อที่จะลำเรียงสัมภาระโดยได้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ3เดือน ซึ่งสะพานแห่งนี้ได้อยู่ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควตัวจริงไปทางใต้น้ำประมาณ100เมตร การศึกก็ได้เร่งเข้ามาใกล้ขึ้นญี่ปุ่นได้ถูกกดดันอย่างหนักจะต้องสร้างทางให้ทันเส้นตายเสียงตะโกงคำว่าสปีโด้ๆดังขึ้นมาอย่างต่อ เนื่องทั้งวันทั้งคืนอ่างบ้าคลั่งช่องเขาขาดได้เป็นภูเขาหินขนาดใหญ่

ที่บังเอิญไปตั้งขวางเส้นทางรถไฟจึงได้ถูกตัดขาดสองท่อนด้วยมือคนไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยการขุดดินหรือหินนั้นแล้วขนย้ายดินด้วยกระบุงหรือกระสอบจะต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนเป็นช่วงเวลากว่าสามคืนแสงที่ออกมาจากกองไฟกระทบไปยังร่างของคนที่กำลังทำงานที่โทรมเป็นอย่างมากซึ่งดูแล้วมันน่าสยองมากและมันก็ยังได้เป็นที่มาของชื่อช่องไฟนรกที่ได้มีการใช้แรงงานอย่างหนักไม่ให้หยุดพักหรือให้พักหลับนอนอะไรเลยในตลอดทั้งวันทั้งคืนจนร่างกายอ่อนแอร์ทรุทโทรมจากนั้นก็เสียชีวิต

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน จ่ายจริง

เมืองกาญจนบุรีในสมัยเก่า