ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เมื่อสมัยโบราณมาแล้วที่นี่ได้มีการสร้างหอคอยเอาไว้แห่งหนึ่ง ซึ่งเราเรียกกันว่า หอคอยลอนดอน ซึ่งหอคอยแห่งนี้ปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวเพื่อชมความงดงามที่หอยคอยแห่งนี้กันทุกวันและที่หอยคอยแห่งนี้จะมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความน่ากลัวของหอคอยแห่งนี่ เนื่องจากว่าในสมัยโบราณนั้น ที่หอคอยแห่งนี้จะถูกเอาไว้ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษที่เป็นบุคคลสำคัญ หรือแม้แต่ขังพวกเชื้อพระวงศ์ที่ทำความผิด และที่นี่ยังเป็นที่ประหารนักโทษมาแล้วหลายร้อยชีวิต

ทำให้ที่นี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณที่น่ากลัวเยอะมาก และนอกจากนี้ที่นี่ยังมีตำนายเก่าแก่เกี่ยวกับอีกาดำจำนวน 6 ตัวที่ต้องคอยอยู่เฝ้าที่หอคอยลอนดอนแห่งนี้เอาไว้ โดยถือกันว่าอีกาดำจำนวนหกตัวนั้น คือหนึ่งในสัญลักษณ์ของทีนี่  เนื่องจากว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของคำสาป

ซึ่งคำสาปนี้มีมานานมากกว่า 900 ปีมาแล้ว โดยความเชื่อที่ว่านั้นก็คือ เมื่อใดก็ตามที่หอคอยลอนดอนแห่งนี้มีจำนวนอีกาดำลดจำนวนลดเมื่อไหร่ความหายนะก็จะมาเยือนนครลอนดอนและสถาบันกษัตรของราชวงศ์อังกฤษ  เมื่อนั้น ดังนั้นทุกคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับคำสาปนี้จึงต่างพากันหวาดกลัวกันเป็นอย่างมาก และแน่นอนว่าความเชื่อที่ว่านี้ย่อมมีหลักฐานอ้างอิงได้ถึงทำให้หลายหลายคนนั้นเชื่อและเกิดความกลัว

เพราะว่ามีหลักฐานเป็นเอกสารปรากฏเอาไว้ในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่สอง  ซึ่งเป็นการปรากฏขึ้นในช่วงศตวรรตที่ 17 และด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้พนักงานงานและเชื้อพระวงศ์ต่างถือเอาเอกสารนี้มาเป็นเรื่องจริงจังกันมาก และจะต้องมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดมา ดังนั้นจึงจะต้องมีคนคอยดูแลอีกาดำทั้งหกตัวที่หอคอยลอนดอนแห่งนี้ให้อยู่ดีกินดี ไม่ให้เจ็บป่วยและต้องคอยเช็คอยู่ตลอดเวลาด้วยว่าอีกายังมีอยู่ครบทั้งหกตัวหรือไม่ ซึ่งหากมีไม่ครบก็จะต้องหามาเพิ่มให้ครบอย่างด่วน และจึงเป็นที่มาว่า จะต้องมีการเลี้ยงอีกาดำเอาไว้สำรองเอาไว้ด้วย

เพราะหากว่าอีกาตัวไหน ไม่สบายและตายไปก็จะมีอีกาสำรองมาให้ครบจำนวนหกตัวอยู่เสมอ และสำหรับอีกาตัวที่ตายไปนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นำร่างของมันไปทำพิธีฝังอย่างดี ส่วนตัวใหม่ที่สำรองเอาไว้ก็ต้องรีบนำเอาออกมาแทนให้เร็วที่สุด

           และในปัจจุบันนี้หากใครที่เดินทางไปเที่ยวที่หอคอยลอนดอนก็จะยังคงพบเห็นอีกา ที่จะถูกเลี้ยงเอาไว้ให้ครบ 6 ตัวอยู่เสมอแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วหลายปีก็ตาม

 

 

 

สนับสนุนโดย  sagame77

ตำนานอีกาแห่งหอคอยลอนดอน