ยักษ์วัดแจ้ง คือยักษ์ที่ดูแลวัดอรุณราชวราราม ส่วนยักษ์วัดโพธิ์จะดูแลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งวัดทั้งสองแห่งตั้งอยู่คนละฟากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ยักษ์ทั้งสองจึงเห็นหน้ากันทุกวันและเป็นเพื่อนรักกัน มี เรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งยักษ์วัดโพธิ์เดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไป เพื่อขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้ง

โดยตกลงนัดหมายสัญญาวันที่จะทำการคืนเงินให้ แต่พอถึงวันนัดที่จะต้องคืนเงินยักษ์วัดโพธิ์กับไม่ยอมคืนเงิน และทำการผัดผ่อนวันกลางคืนเงินไปเรื่อยจนกระทั่งยักษ์วัดแจ้งทนไม่ไหว จึงได้เดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทวงเงิน ยักษ์วัดโพธิ์ก็ปฏิเสธยังไม่คืนเงินจนเกิดการทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือ เนื่องจากยักทั้ง 2 ตนมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มาก การต่อสู้กันจึงทำให้สิ่งก่อสร้างบริเวณนั้น พังพินาศและต้นไม้ก็หักโค่นลงมา ทุกสิ่งโดนยักษ์ทั้งสองตนเหยียบย่ำจนพังราบคาบไปหมด

และเมื่อเรื่องราวดังกล่าวรู้ไปถึงหูของพระอิศวร  พระอิศวรจึงได้ทำการลงโทษด้วยการสาปยักษ์ทั้งสองให้กลายเป็นหินโดยยักษ์วัดโพธิ์นั้น ให้ไปทำการยืนเฝ้าพระอุโบสถส่วนยักษ์วัดแจ้งนั้นให้ไปทำการยืนเฝ้าพระวิหารตราบตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และจากการที่ยักษ์ 2 ตนต่อสู้กันแถวบริเวณนั้นทำให้พื้นที่ตรงนั้นราบเป็นหน้ากลองชาวบ้านจึงได้พากันเรียกบริเวณนั้นว่าท่าเตียน 

        ส่วนอีกตำนานหนึ่งได้มีการเล่าว่า ยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์เป็นเพื่อนรักกันสนิทกันมาก ซึ่งยักษ์ทั้งสองตนอยู่เฝ้าวัดมันคนละฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่มาวันหนึ่งเกิดคุยหยอกล้อกันจะเลยเถิดกลายเป็นการท้าทายกันจึงได้เกิดการทะเลาะต่อสู้กันขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายต่างก็นำกระบองที่ตนเองมีอยู่มาฟาดฟันกันแล้วระหว่างที่ยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์ต่อสู้กันนั้นพระอินทร์ เกิดมาเห็นเข้าจึงได้มาทำการห้ามและทำการยุติการต่อสู้กันในครั้งนั้น

ซึ่งในครั้งนั้นพระอินทร์ที่เข้ามาห้ามทัพรู้สึกโกรธมากที่ยักษ์ทั้ง 2 ตนต่อสู้กัน จนเกิดความเสียหายมากมายจึงได้สาบยักษ์ทั้งสองตนให้กลายเป็นหินและทำโทษด้วยการให้ไปยืนเฝ้าพระอุโบสถและพระวิหารของวัดโดยคำสาปนี้จะมีผลตลอดไปจึงทำให้เราเห็นได้ว่าจะมีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่อยู่ 2 ตนซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกกันว่ายักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพธิ์ส่วนพื้นที่ที่แยก 2 ต้นต่อสู้กันนั้นพังราดเสียหายเป็นพื้นที่โล่งเตียนชาวบ้านจึงได้พากันเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่าท่าเตียนส่วนตรงบริเวณที่เป็นน้ำแถวแม่น้ำเจ้าพระยาก็เรียกว่าแม่น้ำท่าเตียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ตำนานวัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์