วันนี้เราจะมานำแสนอจังหวัดที่ถูกยุบไปจากประเทศไทยพร้อมทั้งรายละเอียดคร่าวๆของจังหวัดนั้นโดยเรานั้นจะเสนอเฉพาะในส่วนที่ได้ถูกตั้งให้เป็นจังหวัดแล้วถูกยุบรวมหรือว่าได้ทำการเปลี่ยนชื่อและพื้นที่ของจังหวัดเหล่านั้นยังคงมีพื้นที่อยู่ภายในประเทศไทยและมันจะมีจังหวัดใดบ้างมาดูกันเลย

จังหวัดกบินทร์บุรี แต่เดิมแล้วได้เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีแต่ด้วยการคมนาคมในอดีตยังไม่สะดวกผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีไม่สามารถที่จะเดินทางไปดูแลได้อย่างทั่วถึงท่านจึงได้จัดให้กบินทร์บุรีขึ้นมาเป็นจังหวัดเพื่อในความสะดวกแก่การปกครอง

ซึ่งจังหวัดกบินทร์บุรีนั้นได้ประกอบไปด้วยสองอำเภอและสองถิ่นอำเภอได้แก่อำเภอเมืองกบินทร์บุรีอำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา และ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวทรงมองว่าในการเดินทางในระหว่างปราจีนบุรีกับกบินทร์บุรีได้มีความสะดวกมากขึ้นกว่าในอดีตแล้วจึงเห็นสมควรว่าจะยุบจังหวัดกบินทร์บุรี จึงได้มีการประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2468 ให้ยุบจังหวัดกบินทร์บุรีรวมเข้ากับจังหวัดของปราจีนบุรี 

โดยจะมีผลตั้งแต่ เดือม เมษายน พ.ศ.2469 เป็นต้นมา

จังหวัดสุโขทัย 

ในปีค.ศ,2474ได้มีการประกาศคำสั่งให้ยุบจังหวัดสุโขทัยให้ได้เข้ามาอยู่ในความปกครองของสวรรคโลกเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณราชการ

เนื่องจากว่าได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำโดยได้มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2475จึงทำให้จากเดินที่จังหวัดสวรรคโลกที่ได้มีอยู่เพียงสองอำเภอคืออำเภอสวรรคโลกกับอำเภอศรีสัชนาลัยก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น5อำเภอกับสองถิ่นฐานอำเภอ

โดยอำเภอที่ได้เพิ่มขึ้นมานั้นได้แก่อำเภอสุโขทัยธานีอำเภอศรีสำโรงอําเภอกรงไกรราชอำเภอคีรีมาศและอําเภอบ้านด่านลานหอย

จังหวัดสวรรคโลก เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2482ได้มีการคำสั่งให้มีการยุบจังหวัดสวรรคโลกและได้จัดตั้งจังหวัดสุโขทัยขึ้นมาแทนโดยจะยกฐานะของจังหวัดสวรรคโลกให้มาเป็นอำเภอสวรรคโลกขึ้นกับจังหวัดสุโขทัยจนมาถึงในปัจจุบันนี้

จังหวัดหล่มศักดิ์ได้ถูกเปลี่ยนจากเมืองในปีพ.ศ.2459 โดยจะแบ่งการปกครองเป็นสองอำเภอได้แก่ อำเภอเมืองหล่มศักดิ์กับอำเภอหล่มเก่าจนมาถึงกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2474ได้มีคำสั่งอออกมาให้ยุบจังหวัดหล่อมศักดิ์รวมเข้ากับจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อประหยัดงบประมาณราชการ

เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายนพ.ศ.2475ซึ่งจะมีสถานะเป็นวัดป่าก่อนที่จะมาเปลี่ยนให้เป็นอำเภอหล่มศักดิ์หลังจากนั้นได้มีการสะกดคำว่าหล่มศักดิ์ที่คำว่าหล่มสักกลับคำว่าใช้ ศ. ให้มาเป็น ส. และได้ถูกเปลี่ยนกลับไปมาอยู่หลายครั้งด้วยกันตั้งแต่ปีพ.ศ.2484จนมาถึงในปีพ.ศ.2489จึงได้สะกดกันว่าหล่มสักโดยคำว่าสักได้ใช้ ส. มาจนถึงปัจจุบันนี้

 

สนับสนุนโดย  rb88 ดีไหม

จังหวัดที่ถูกยุบไปจากประเทศ