กรีกโรมันเป็น 2 ยุคที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการถ่ายทอด เกี่ยวกับงานศิลปะซึ่งการในการพบผู้คนในตามีความต้องการในการพัฒนางานอย่างยิ่ง โดยเฉพาะยุคโรมันยุคหลังที่นำเกี่ยวกับศิลปะทางปลีกมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมหรือแม้แต่จะเป็นงานประติมากรรมทั้งสิ้น ศิลปะคือสิ่งที่ผมเข้าใจผู้คนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแสดงความเรื่องอำนาจของเมืองต่างๆหรือแม้แต่จะเป็น วัฒนธรรมต่างๆ

ก็ถูกถ่ายทอดลงบนงานศิลปะจากสิ่งใดก็ตามที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ในยุคปัจจุบันผู้คนต่างมีการเรียนรู้และพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะงานศิลปะในยุคหลังๆไม่มีการนำงานศิลปะในยุคกลอนมาพัฒนาหรือปรับให้เหมาะสมต่อยุคสมัยเพราะผู้คนในยุคต่างๆซึ่งมีความเชื่อว่าการทำงานต่างๆมาพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจเกี่ยวกับชนชาติก่อนได้ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางด้านศาสนา วรรณกรรมต่างๆ กฎหมาย หรือแม้แต่เป็นกิจกรรมที่ผู้คนต่างๆทำกันมา

โดยเฉพาะกรีกที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนชาติที่นับถือพระเจ้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเล่าต่อเกี่ยวกับนิยายหรือวรรณกรรมต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความเชื่อศรัทธาและการสร้างอาณาจักรเมืองต่างๆ ตามจินตนาการของจิตรกรก็ถูกสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานประติมากรรมมากมายที่แสดงถึงความเป็นศรัทธา

หากพูดถึงยุคกี่เราสามารถจำแนกได้อยู่ถึง 4 ยุค ไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมงานภาพพิมพ์หรือแม้แต่จะเป็นงานปั๊มนูนสูงๆนี้จึงทำให้ยุบอีกใบหนึ่งยุคที่มีความเรืองอำนาจทางศาสนาจนข้างเยอะ

ยุคแรกหรือยุคเริ่มต้นของศิลปะ ยุคนี้เป็นยุคที่ประติมากรรมของกรีกมีการทำโดยปั้นดินเหนียวเป็นรูปคนรูปสัตว์ต่างๆเพื่อแสดงถึงการล่าและอำนาจ อย่างไรก็ตามฝีมือยังไม่ถูกพัฒนามากนะ

ยุคสมัยอะเคอิค ยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่ผู้คนมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝีมือลักษณะทักษะต่างๆในการทำงาน งานประติมากรรมของกรีกส่วนใหญ่จะเป็นตามรสนิยมของผู้ที่ผลิตขึ้นมา รูปแบบเฉพาะเจาะจงมีลักษณะแสดงให้เห็นถึงชนชาติของตัวเองหน้าปฏิมากรรมดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับมนุษย์ที่มากขึ้นเป็นการศึกษาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ว่ารายละเอียดยังไม่อยู่ในยุคต่อๆมาที่มีความนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดที่มีความคมชัดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ยุคที่ 3 นะคือยุคคลาสสิค เป็นยุคที่ต้องบอกว่ายุคกรีกมีการวิวัฒนาการทางด้านเทคนิคการทำงานที่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดหรือสรีระต่างๆก็มีความคมชัดที่เพิ่มขึ้นเส้นผม เส้นหนวด ข่าว สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ในยุคคลาสสิคมีประติมากรรมมากมายออกมาที่มีความเหมือนจริง

ยุคเฮเลนิสติก เป็นยุคที่กรีกมีการเผยแพร่เกี่ยวกับความเชื่อวัฒนธรรมหรือแม้จะเป็นงานศิลปะต่างๆก็ถูกส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆนี่เองจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้กรีกมีการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษาค่อนข้างมากจนไปถึงผลกระทบในยุคต่อมาได้คือยุคโรมันที่ได้รับอิทธิพลงานศิลปะมาจากกรีก 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี

การฟื้นฟูของศิลปะในยุคกรีก